Koordynacja BHP na budowach

BHP

Koordynowanie robót budowlanych w zakresie BHP

 • Koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów.
 • Doradztwo w sporządzeniu instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR) uwzględniającej warunki prowadzonych robót budowlanych przez wykonawców.
 • Nadzór nad sporządzanymi instrukcjami bezpiecznego wykonywania robót (IBWR)
 • Doradztwo w sporządzeniu instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR) uwzględniającą warunki prowadzonych robót budowlanych przez wykonawców.
 • Koordynowanie prowadzonych przez poszczególnych wykonawców robót na placu budowy.
 • Doradztwo w zakresie realizacji nakazów, wystąpień Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Koordynacja niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym.
 • Wydanie wytycznych określających możliwość prowadzenia robót przez Najemców, regulujących transport i ruch na placu budowy.
 • Opiniowanie przygotowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), uwzględniającego specyfikę projektowanego obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robót budowlanych.
 • Nadzorowanie wprowadzania koniecznych zmian w Planie BIOZ, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych oraz danych przekazywanych przez wykonawców robót budowlanych.
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu BHP dla wykonawców i najemców przed wejściem na budowę.
 • Informowanie wykonawców i najemców o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania robót na terenie budowy.
Cheerful builder using smartphone at construction site

MASIL OUTSOURCING

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie zwlekaj i odkryj, jak nasze rozwiązania mogą wspierać Twój biznes. Jesteśmy tutaj, aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania i dopasować ofertę do indywidualnych potrzeb.