Nasz klient jest dla nas najważniejszy

Od 25 lat zajmujemy się obsługą firm w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki temu posiadamy specjalistyczną wiedzę i jesteśmy ekspertami w koordynowaniu i realizacji zadań zapobiegających występującym zagrożeniom dla zdrowia i życia w danym miejscu pracy.Nasza oferta jest głównie skierowana do branży budowlanej, przemysłowej i energetycznej. Jednak prowadzimy szkolenia BHP również dla dużych korporacji, pracowników biurowych i innych branż.

Poznaj nas bliżej

Wasze bezpieczeństwo  - nasza satysfakcja

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zadbanie o odpowiedni przebieg szkoleń BHP w firmie. Kwestie związane z bezpieczeństwem w miejscu pracy są niezwykle ważne nawet w przypadku pozornie bezpiecznej pracy biurowej. Polskie prawo reguluje, że obowiązkiem pracodawców jest przestrzeganie uregulowanych prawnie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a ewentualne zaniedbania skutkują wysokimi karami finansowymi.Szkolenie pracownika z Bezpieczeństwa i higieny pracy nie powinno stanowić jedynie formalnego obowiązku pracodawcy, ale powinno wynikać z troski pracodawcy o zapewnienie bezpiecznych warunków pracy pracownikom. Poprzez organizację szkolenia BHP dla swoich pracowników, pracodawca zapewnia pracownikom zapoznanie się z ewentualnymi zagrożeniami w środowisku pracy oraz na danym stanowisku.Szkolenie BHP wstępne oraz okresowe szkolenia BHP to istotny element przygotowania pracownika do jego pracy.MASIL OUTSOURCING to firma specjalizująca się w outsourcingu BHP nakierowanym w szczególności na budownictwo, energetykę i przemysł. Gwarantujemy specjalistyczne szkolenia i ocenę ryzyka na każdym stanowisku pracy.

lat doświadczenia naszej firmy
0 +

nasza kadra

Wykwalifikowana kadra specjalistów

Nasze usługi to między innymi dokładna analiza zakresu Państwa działalności oraz doradztwo w zakresie właściwych rozwiązań i działań zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy w Państwa firmie.Nasza kadra to szereg specjalistów, którzy doskonale potrafią przeanalizować ryzyko na każdym stanowisku, a także znaleźć rozwiązania, które mogą zniwelować niepożądane koszty w przyszłości.

dlaczego my

Dlaczego outsourcing BHP?

Uważamy, że dbałość o jakość i warunki pracy pracowników, a przede wszystkim bezpieczeństwo to główny czynnik sukcesu firm.

Outsourcing BHP

to niezwykle korzystne rozwiązanie dla firm, zarówno tych mniejszych jak i większych przedsiębiorstw. Outsourcing to korzystanie z zewnętrznych zasobów m.in wiedzy, kompetencji i doświadczenia innych podmiotów. Wiele aspektów działalności firm wymaga zlecenia danych kwestii na zewnątrz. Ciągle zmieniające się przepisy i konieczność dostosowywania się do nich jest uciążliwe dla przedsiębiorstw. To przejęcie od Klienta całkowitej odpowiedzialności nad kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy a także opracowaniu i przygotowaniu stosownej dokumentacji.

Nasze usługi to także wyjaśnianie okoliczności wypadków podczas pracy. Kompleksowo zajmujemy się dochodzeniami powypadkowymi. Na życzenie Klienta możemy przygotować dokumentację i korespondencję z ZUS i GUS

dlaczego my

Nasze usługi to kompleksowa obsługa firm
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Realizacja zadań zapobiegających zagrożeniom zdrowia i życia

Analiza bezpieczeństwa
maszyn

Ocena ryzyka zawodowego stanowisk oraz przygotowanie stosownej dokumentacji

Szkolenia BHP oraz okresowe szkolenia BHP

Dochodzenia powypadkowe i wiele innych

nasza specjalizacja

Koordynowanie BHP na budowach

Jedną z istotnych składowych naszych usług jest koordynacja działań BHP w budownictwie przemysłowym.

  • Zajmujemy się kompleksowo obsługą firm w zakresie BHP na budowie, m.in koordynujemy pracę poszczególnych wykonawców/podwykonawców na placu budowy.
  • Zajmujemy się doradztwem.
  • Przygotowujemy dokumentację a także sporządzamy instrukcję bezpiecznego wykonywania robót (IBWR).
  • Określamy wytyczne w zakresie prowadzenia robót oraz transportu i ruchu na budowie.

proces

Ocena ryzyka zawodowego

Jedną z naszych usług jest dokonywanie oceny ryzyka zawodowego za pomocą różnych metod.

  • Identyfikujemy zagrożenia wszystkich stanowisk pracy.
  • Szczegółowo nakreślamy, kto i w jakim stopniu jest narażony na ryzyko na danym stanowisku.
  • Oceniamy ryzyko, proponujemy rozwiązania dotyczące redukcji ryzyka, oceniamy skuteczność obowiązujących zabezpieczeń, wskazujemy co można poprawić.

Wieloetapowa analiza, znana jako ocena ryzyka zawodowego, ma na celu sprawdzenie możliwych zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika występujących na danym stanowisku pracy. Pozwala ona sprawdzić, czy w firmie zastosowano wszelkie możliwe środki zapobiegające wypadkowi, oraz upewnia się, że prawdopodobieństwo, że pracownik ulegnie wypadkowi, jest zminimalizowane w jak największym stopniu. Jest to fundament i narzędzie służące ochronie zdrowia i życia pracownika, ale także może uchronić przed poniesieniem ogromnych strat finansowych i innych kłopotów dla pracodawcy w wyniku niespełnienia ustawowych obowiązków zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy.

Zebranie informacji

Do oceny ryzyka zawodowego niezbędne jest zebranie wielu informacji m.in: Jakie wykorzystuje się na danym stanowisku pracy urządzenia, maszyny, narzędzia i materiały?

Sprawdzenie czy na stanowiskach pracy mamy do czynienia np. śliskimi powierzchniami,ostrymi krawędziami, ruchomymi częściami maszyn, pracą na wysokości, wysokimi ciśnieniami, prądem elektrycznym, pyłem, substancjami chemicznymi, hałasem,drganiami, nieprawidłowym oświetleniem, przenoszeniem ciężarów, pracą w niewygodnej pozycji, stresem oraz wieloma innymi.

Za pomocą różnych metod na podstawie zebranych danych i informacji

KLIENCI

Współpracują z nami