Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego

Oferujemy Państwu wykonanie Oceny Ryzyka Zawodowego dla wszystkich stanowisk w Państwa firmie oraz sporządzenie kompletnej dokumentacji w tym zakresie. Zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy, pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Informuje pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

 

Ryzyko zawodowe to inaczej prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty. W szczególności należy mieć na uwadze prawdopodobieństwo wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy.

 

Oceny ryzyka zawodowego można dokonać najprostszymi metodami, ale zawsze w sposób udokumentowany. Do najważniejszych rzeczy, które trzeba wykonać należy:

 • zidentyfikowanie zagrożeń występujących na wszystkich stanowiskach (grupach stanowisk) w firmie,
 • określenie, czy zagrożenia są znaczące,
 • określenie, czy zapobieganie zagrożeniom odbywa się przy pomocy właściwych środków zaradczych, tak aby uczynić ryzyko jak najmniejszym.
Mature men meeting on construction site
Portrait of engineer businesswoman at construction site. Female architect with blueprint.

MASIL OUTSOURCING dokonuje oceny ryzyka zawodowego w PIĘCIU podstawowych krokach:

 • Dokonujemy przeglądu stanowisk pracy, a następnie identyfikujemy zagrożenia
 • Określamy – kto i w jakim stopniu jest narażony na zagrożenia
 • Szacujemy ryzyko i oceniamy skuteczność zabezpieczeń
 • Notujemy swoje spostrzeżenia
 • Podejmujemy decyzje dotyczące redukcji ryzyka

Na życzenie Klienta wykonujemy również ocenę ryzyka zawodowego metodą RISK – SCORE.

Przypominamy, że należy okresowo powtarzać ocenę ryzyka na stanowiskach pracy uwzględniając ewentualne zmiany w technice wykonywania prac, wprowadzaniu nowych technologii.

Ryzyko zawodowe ocena – dlaczego warto nam zaufać?

Kwestia zidentyfikowania zagrożeń w miejscu pracy jest na tyle ważną sprawą, że warto przekazać ją specjalistom. Tylko wykwalifikowany podmiot zna wszystkie najważniejsze procedury i jest w stanie fachowo zweryfikować ryzyko w miejscu pracy. Bez prawidłowego zrealizowania tego obowiązku pracodawca nie będzie w stanie wywiązać się z obowiązków ujętych m.in. w art. 237 Kodeksy Pracy. Zgodnie z jego treścią konieczne jest konsultowanie z pracownikami lub ich przedstawicielami działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Należy więc poinformować zatrudnione osoby o tym, jakie ryzyko wiąże się z wykonywaniem określonych zadań.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy Wrocław

Z naszą pomocą bez trudu wywiążą się Państwo z obowiązków, o których mówią przepisy. Prawo nie określa, kto powinien zająć się realizacją takiego zadania jak określenie ryzyka zawodowego. Co to oznacza w praktyce?

W niewielkich firmach ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy bywa przeprowadzana przez pracodawcę. Taka osoba musi znać się na rodzaju wykonywanych obowiązków, a także mieć wiedzę na temat wykorzystywanych narzędzi. Nawet w takich sytuacjach najpewniejszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie jednak zaufanie zewnętrznym ekspertom.

Ocena ryzyka zawodowego we Wrocławiu – bezbłędna identyfikacja ewentualnych problemów

Pracodawca jest odpowiedzialny za to, z kim podejmuje współpracę w tym zakresie. Nasze:

 1. doświadczenie
 2. dokładność
 3. znajomość standardów bezpieczeństwa
 4.  znajomość aktualnych przepisów

decydują o tym, że przeprowadzona przez nas ocena ryzyka BHP jest w pełni profesjonalna i kompleksowa. Zawsze rozpoczynamy pracę od zebrania dokładnych informacji na temat firmy. Następnie ustalamy zagrożenia i szacujemy ryzyko w zgodzie z obowiązującymi normami.

Z przyjemnością przybliżymy, jak dokładnie wygląda ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy w naszym wykonaniu. Serdecznie zapraszamy do kontaktu klientów z Wrocławia i nie tylko.

Contractor and engineer discussing project at construction site

MASIL OUTSOURCING

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie zwlekaj i odkryj, jak nasze rozwiązania mogą wspierać Twój biznes. Jesteśmy tutaj, aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania i dopasować ofertę do indywidualnych potrzeb.