Szkolenia BHP okresowe

Szkolenia okresowe BHP

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację, ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia.

UWAGA:
Pierwsze szkolenie okresowe osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, pracownicy inżynieryjno-techniczni, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji, pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby oraz pracownicy administracyjno-biurowi w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku. W przypadku pracowników zatrudnianych na stanowiskach kierowniczych szkolenia przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat. Natomiast w przypadku pracowników zatrudnianych na stanowiskach administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Firma MASIL OUTSOURCING oferuje Państwu szkolenia dla:

  • Pracodawców – celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą. Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami.
  • Osób kierujących pracownikami – celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą. Szkolenie jest przeznaczone dla osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).
  • Pracowników administracyjno-biurowych – celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
  • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.
  • Pracowników inżynieryjno – technicznych – Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy, organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy. Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.
Mature business coach or speaker make flip chart presentation to diverse businesspeople at meeting

MASIL OUTSOURCING

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie zwlekaj i odkryj, jak nasze rozwiązania mogą wspierać Twój biznes. Jesteśmy tutaj, aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania i dopasować ofertę do indywidualnych potrzeb.