Szkolenia BHP wstępne

Szkolenia wstępne BHP

Szkolenie wstępne musi zostać przeprowadzone przed dopuszczeniem pracownika do pracy na stanowisku pracy. Składa się z dwóch części Instruktażu ogólnego oraz Instruktażu stanowiskowego. Odbycie szkolenia pracownik poświadcza własnoręcznym podpisem na karcie szkolenia wstępnego.

Instruktaż ogólny:
Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przeznaczony jest dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

Instruktaż stanowiskowy:
Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą. Uzyskaniu wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych oraz wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

Przeznaczony jest dla pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, dla pracowników przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zmiany warunków techniczno – organizacyjnych, tj. w razie zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń. Szkolenie jest przeznaczone również dla studentów odbywających praktyki studenckie oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

Mature business coach or speaker make flip chart presentation to diverse businesspeople at meeting
Empty training room

Szkolenia wstępne BHP Wrocław – kto powinien je przeprowadzić?

Przepisy mówią, że tym zadaniem może samodzielnie zająć się pracodawca, o ile spełnia on określone warunki – musi być uprawniony do wykonania zadań służb BHP. By je otrzymać, zobowiązany jest ukończyć odpowiednie szkolenie.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) podaje także inne podmioty, uprawnione do tego, by przeprowadzić szkolenie BHP wstępne we Wrocławiu. Oprócz przeszkolonego pracodawcy może to zrobić osoba, wykonująca w firmie zadania pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zdecydowanie najłatwiejszą opcją jest zaufanie wyspecjalizowanemu usługodawcy. Nie dziwi więc fakt, że tak wiele podmiotów decyduje się zrealizować ten obowiązek właśnie w ten sposób. Znika wtedy konieczność poświęcania własnego czasu na doszkalanie siebie, pracowników oraz na aktualizację zdobytej wiedzy.

Szkolenia BHP wstępne we Wrocławiu – zadbaj o bezpieczeństwo w swoim zakładzie

Jesteśmy grupą ekspertów, którzy mają bogate branżowe doświadczenie. Śledzimy zmiany przepisów. Wiemy w jaki sposób:

  1. powiadomić pracowników o konkretnych czynnikach środowiska pracy;
  2. podzielić się z zatrudnionymi osobami wiedzą o tym, jak należy chronić się przed różnorodnymi zagrożeniami dla życia i zdrowia;
  3. przekazać treści teoretyczne oraz praktyczne umiejętności.

Szkolenie wstępne BHP organizowane we Wrocławiu przeznaczone jest dla firm, chcących wyposażyć swoich pracowników we wszystkie niezbędne informacje na temat przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem, by dowiedzieć się więcej o usłudze. Szkolenie BHP wstępne to tylko jedna z naszych usług. Zapraszamy także do skorzystania z m.in. pomocy w formie profesjonalnej oceny ryzyka zawodowego, koordynacji BHP na budowach czy analizy bezpieczeństwa maszyn.

MASIL OUTSOURCING

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie zwlekaj i odkryj, jak nasze rozwiązania mogą wspierać Twój biznes. Jesteśmy tutaj, aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania i dopasować ofertę do indywidualnych potrzeb.