Szkolenia BHP

Szkolenia BHP dla firm

Zgodnie z przepisami art. 2373 § 2 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie.
Art. 2373 § 21 Kodeksu pracy stanowi, że pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Pracodawców przeprowadzamy szkolenia wstępne ogólne oraz szkolenia okresowe:

  • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
  • pracowników administracyjno – biurowych,
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  • pracowników inżynieryjno – technicznych.

 

Naszymi wykładowcami są specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, specjaliści ds. personalnych, ratownicy medyczni oraz inżynierowie pożarnictwa posiadający odpowiednie kompetencje jak również wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie pedagogiczne, które gwarantują wysoką jakość prowadzonych szkoleń oraz przyjazną atmosferę. Szkolenia przeprowadzamy w naszych salach wykładowych lub na życzenie Klienta – w jego siedzibie. Szkolenia okresowe wszystkich grup pracowniczych oraz szkolenia doskonalące kończymy przeprowadzeniem egzaminu sprawdzającego w formie testu oraz wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu.

 

UWAGI KOŃCOWE:
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod nr tel. +48 506 144 625 lub pod adres e mail: biuro@masil.pl.

The information about occupational health and safety trainings in English please call +48 506 144 625.
Informacji na temat szkoleń BHP w języku angielskim udzielamy pod numerem +48 506 144 625.

Mature business coach or speaker make flip chart presentation to diverse businesspeople at meeting

MASIL OUTSOURCING

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie zwlekaj i odkryj, jak nasze rozwiązania mogą wspierać Twój biznes. Jesteśmy tutaj, aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania i dopasować ofertę do indywidualnych potrzeb.